7th Kyu To 4th kyu

7th Kyu To 4th Kyu

Do You Hit Things?
November 17, 2017 / By SKOadmin
Ikken Hissatsu
September 22, 2017 / By SKOadmin
How To Fold Your Karate Dogi
September 14, 2017 / By SKOadmin
The 27 Shotokan Kata
June 15, 2015 / By SKOadmin